Dansk Maskin Vision telefon 35 14 03 65

Halcon

Halcon er i dag vores foretrukne vision bibliotek, fordi det er et bibliotek der er førende inden for mange områder, især på 3D området er Halcon langt foran sine konkurrenter, Halcon kom med de første 3D algoritmer tilbage i 1999 hvor langt de fleste andre vision biblioteker først så småt kommer med noget nu.

Halcon er også førende inden for OCR læsning og 2d kode læsning, hvor de i dag kan læse tal der er skrevet med håndskrift som en del af deres standard fonte.

Halcon er også meget hurtigere end de fleste andre biblioteker, dette skyldes at MVTec som producere Halcon har en hel afdeling der ikke laver andet end at hastigheds optimere deres algoritmer, dette betyder for eksempel at man hvis man skulle lave 2 ens opgaver i Halcon og Vision pro, ville kunne nøjes med en pc der er halv så hurtig til Halcon som til Vision pro, dette betyder også at det er meget nemmere at finde en industri pc til et Halcon system da en Industri pc typisk ikke er så hurtige.

Produkter

Under produkter ses hvilke vision biblioteker vi supportere samt hvilke mærker vi forhandler.

 Læs mere om Produkter »

Løsninger

Under løsninger kan man se lidt om hvad vision kan bruges til, samt se lidt af de løsninger vi har lavet gennem tiden.

 Læs mere om Løsninger »

Kontakt os

Her finder I Dansk Maskin Vision

Kontakt os »